Hviezdy ukazujú kvalitu nahraného obrázku

Kvalita obrazu je optimálna

Kvalita obrazu je takmer optimálna

Kvalita obrazu nie je optimálna, ale dostačujúca

Kvalita obrazu je zlá, ale použitelná. Výsledok bude neostrý.

Kvalita obrazu velmi zlá. Nemože byť použitá pre potlač

Shrnutie

Doba dodania 4 - 14 dní

*Na produkty s vlastnou potlačou sa nevzťahuje reklamačný poriadok.

*GoTriko si vyhradzuje právo odmietnuť vyhotovenie produktu z nekvalitnej grafiky


Spolu: 8+ € 2.60 poštovné